12.01.2012 | ProjektiAvtor: Branko Kožuh

Razvoj toplotnih izmenjevalnikov za koriščenje alternativnih virov energije

Eden izmed Talumovih proizvodov so izparilniki, ki so sestavni del hladilnih in zamrzovalnih aparatov. Želja je, da se s pomočjo iste tehnologije razvijejo izdelki za druga področja uporabe. Raziskave in razvoj izvaja poslovna enota Kidričevo razvojnega centra RC SIMIT. Trenutno so v teku štirje ravojni projekti. Cilj projektov je razviti izdelke, ki so namenjeni proizvodnji energije iz alternativnih virov. Gre za dva tipa absorberjev za sončne kolektorje, kondenzatorje za toplotne črpalke in toplotne prenosnike za fotovoltaične panele.

Čeprav se novi izdelki na zunaj od obstoječih bistveno ne razlikujejo, so pogoji, v katerih delujejo bistveno bolj zahtevni. Prenašajo različne medije, od katerih so nekateri taki, ki povzročajo korozijo, prenašati morajo bistveno višje pritiske, ki so tudi do 20 krat višji kot v hladilniških izparilnikih in temperature preko 200 stopinj C. Za vse zahteve je potrebno najti ustrezno tehnično rešitev, ki bo zadovoljila končne uporabnike.

Razvojni projekti se nahajajo v različnih fazah. Pri vseh je potrebno izdelati številne prototipe in jih preizkusiti v skladu s tehničnimi zahtevami. Preizkušanje je največkrat zelo zahtevno in trenutno neizvedljivo v poslovni enoti, saj nimamo ustrezne opreme. Zaradi tega se poslužujemo zunanjih inštitucij in tudi potencialnih kupcev. Povezovanja s kupci so še posebej pomembna, saj je od njih odvisna kasnejša prodaja. Z nekaterimi novimi idejami smo pri nekaterih kupcih dosegli kar precejšnje zanimanje, zato smo prepričani, da bodo vlaganja v razvoj v prihodnosti prinesla uspeh in pozitivne poslovne rezultate.