10.05.2012 | ProjektiAvtor: dr. Stanislav Kores

Prvi aluminijev ozki trak ulit na prototipnem livnem stroju

Na prototipnem livnem stroju smo ulili prvi aluminijev ozki trak iz zlitine AlMn.

Legirani aluminijevi trakovi se običajno ulivajo po vodoravnem livnem postopku. Izziv raziskovalcev v Poslovni enoti Kidričevo je bil razviti tehnologijo litja legiranih aluminijevih trakov po "Rotary livnem sistemu" - litje na livno kolo.

Zlitine iz skupine Al-Mn imajo dobre mehanske lastnosti in dobro korozivno obstojnost. Pri strjevanju zlitine AlMn se izloča utrjevalna faza Al6Mn, ki utrdi matrico aluminija. Pri litju so zelo pomebni livni parametri. Ti morajo biti skrbno vodeni, saj se lahko ob nepravilnih nastavitvah, kot so livna hitrost, temperatura jeklenega traku, temperatura taline in podobno, na površini ulitega traku pojavijo razpoke, zaradi katerih je trak neuporaben za nadaljnje mehansko preoblikovanje.

Ulili smo prve vzorce aluminijevega ozkega traku iz zlitine AlMn z različnimi deleži Mn in različne debeline. Opravili smo prve raziskave mehanskih lastnosti na trgalnem stroju, meritve mikrostrukture in trdote, tako da bomo lahko določili optimalno kemijsko sestavo ter livne parametre. Po "Rotary livnem sistemu" nam je cilj uliti legiran aluminijev ozki trak brez napak v in na površini traku in z odličnimi mehanskimi lastnostmi.