04.02.2013 | Strokovne konferenceAvtor: Boštjan Korošec

1. Razvojna konferenca razvojnega centra RC SIMIT, d.o.o.

Razvojni center RC SIMIT, d.o.o. je konzorcij 14 podjetij s podobnimi ali kompatibilnimi proizvodnimi programi. V razvojnem centru so družbeniki združili raziskovalke in raziskovalce z namenom boljše izkoriščenosti in izmenjave različnih znanj in izkušenj raziskovalcev ter ne nazadnje boljše izkoriščenosti raziskovalne opreme. Raziskave in razvoj potekajo na področju novih kovinskih in nekovinskih materialov ter pripadajočih tehnologij proizvodnje, izdelave, predelave in obdelave.
V razvojnem centru je trenutno zaposlenih 49 raziskovalk in raziskovalcev, ki se ukvarjajo predvsem z raziskavami in razvojem za doseganje skupnih ciljev RC SIMIT, opredeljenih v Poslovnem načrtu za razvojni center slovenskega gospodarstva za industrijski sektor novi materiali – SIMIT Sodobni materiali in inovativne tehnologije. Dela potekajo na 13 razvojno raziskovalnih projektih in skoraj 30 podprojektih v 12 Poslovnih enotah. Ker pa mnoge aktivnosti potekajo na enakih ali podobnih materialih in tehnologijah, je smiselno združiti znanja, izkušnje, dobre, pa tudi slabe prakse raziskovalcev, ter tako hitreje razvijati nova znanja.
30. januarja 2013 smo imeli v Kidričevem 1. Razvojno konferenco vseh raziskovalcev, zaposlenih v RC SIMIT. Glavni namen konference je bil vse zaposlene medsebojno seznaniti s potekom dela na posameznih razvojno raziskovalnih podprojektih in poiskati sinergije za skupno razvojno raziskovalno delo. Vodje aktivnosti so predstavili do sedaj opravljeno delo  in planirane aktivnosti oz. raziskave. Predstavili so nabavljeno razvojno raziskovalno opremo in raziskave, ki jih na njej izvajajo. Seveda so spregovorili tudi o izzivih in planih v prihodnosti. Predstavljenih je bilo 23 podprojektov, ki potekajo v posameznih Poslovnih enotah.
Pripravili smo Zbornik 1. Razvojne konference RC SIMIT, ki je bil udeležencem v pomoč pri spremljanju predstavitev posameznih raziskovalcev. Zborniku smo priložili tudi anketni vprašalnik, ki so ga prisotni raziskovalci izpolnili po opravljenih predstavitvah podprojektov. Odgovarjali so na vprašanje na katerih raziskovalnih področjih vidijo potencialne povezave za doseganje najboljših sinergijskih učinkov. Povprašali smo jih tudi o eventualnih pohvalah, grajah ali pripombah na različnih področjih delovanja RC SIMIT.
Analiza odgovorov je pokazala, da obstajajo velike želje, potrebe in možnosti po močnem povezovanju med najrazličnejšimi raziskovalnimi področji in Poslovnimi enotami. Medsebojno boljše poznavanje raziskovalk in raziskovalcev in področij njihovih raziskav omogoča aktivno povezovanje in vzpostavljanje dodatnih pogojev za doseganje sinergijskih učinkov tovrstnih povezav.
Ob zaključku 1. Razvojne konference RC SIMIT so bile izrečene zahvale, obljube in zaveze vsem sodelujočim k še bolj aktivnemu povezovanju in sodelovanju med raziskovalci z različnih področij dela in s tem nadaljnji krepitvi razvojnega centra RC SIMIT.