12.12.2011 | Objave

Srečanje zaposlenih v razvojnem centru RC SIMIT

Tridesetega novembra 2011 je potekalo v Talumu prvo srečanje vseh zaposlenih v razvojnem centru RC SIMIT, razvoj sodobnih materialov in tehnologij, d.o.o. Družba, ki je bila ustanovljena maja in je začela zaposlovati julija 2011, ima danes že 45 zaposlenih. Ker se raziskovalne in razvojne aktivnosti izvajajo v 12 poslovnih enotah, ki so locirane v različnih krajih Slovenije, smo se sestali na skupnem srečanju z namenom, da se med seboj spoznamo in izmenjamo izkušnje v zvezi z našim delom.

rcsimit_srecanje_zaposlenih

Večji del našega raziskovanja je usmerjeno v recikliranje aluminija, litje in obdelavo aluminija, hladno in vroče preoblikovanje jekla, razvoj brusnih materialov, gradnjo in avtomatizacijo strojev, materialov za medicinske aplikacije in drugo.

Trenutno potekajo programi raziskav in razvoja novih materialov in tehnologij v posameznih poslovnih enotah, tako kot smo predvideli v prijavi na razpis za evropska sredstva. To seveda ni edini smisel razvojnega centra. Prej ali slej se bodo poslovne enote začele povezovati med seboj in sodelovati na skupnih razvojnih projektih. S tem se bo dosegla večja izkoriščenost raziskovalcev, izmenjava različnih znanj in izkušenj, ter ne nazadnje boljša izkoriščenost raziskovalne opreme. V družbi smo prepričani, da bo razvojni center omogočil, da se bodo razvojni projekti izvajali bolj kvalitetno, hitreje in tudi ceneje, kar bo v končni fazi pomenilo, da bodo družbeniki razvojnega centra postali na svojih trgih bolj konkurenčni.

Prepričani smo tudi, da bodo po določenem obdobju delovanja ustvarjeni pogoji za ustanovitev novih »spin-off« podjetij, ki bodo nudila nova delovna mesta, ki jih v Sloveniji in še posebno v Podravski regiji, kjer se izvaja 60% vseh operacij, zelo primanjkuje. Zavzemali se bomo, da se bo novo pridobljeno znanje ustrezno zaščitilo v obliki patentov in drugih pravic intelektualne lastnine.

Talum ima v razvojnem centru RC SIMIT pomembno vlogo. Poleg tega, da je direktor razvojnega centra prihaja iz Taluma, njegovi zaposleni vodijo še projektno pisarno in opravljajo pravne in kadrovske storitve.

Srečanje je bilo dobro obiskano in je potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju. Ob tej priliki smo zaposlenim razvojnega centra predstavili tudi družbo Talum in jim razkazali del Talumovih proizvodnih obratov.