11.01.2012 | Projekti

3D tiskalnik SOUstvarjalec

SOUstvarjalec je prvi slovenski 3D tiskalnik. Namenjen je za prva spoznavanja s 3D tehnologijami v izobraževalnih procesih, uporabo v domačih delavnicah za namene razvijanja hobi aktivnosti in raziskovalnim skupinam v podjetjih. Naprava omogoča hitro izdelavo kompleksnih funkcionalnih modelov in prototipov neposredno iz računalniškega 3D CAD modela ob minimalni prisotnosti človeka. Deluje na principu ciljnega dodajanja materiala, z uporabo splošno dostopnih in cenovno ugodnih plastičnih mas.

3D tiskalnik

Princip izdelave modelov

Osnova je 3D model, katerega zapišemo v obliki STL datoteka. Programska oprema razdeli model na sloje ustrezne debeline, pri čemer manjša debelina pomeni lepši-natančnejši izdelek, vendar tudi daljši čas izdelave. Glava naprave z brizganjem termoplasta opiše površino enega sloja izdelka, nakar se dvigne za debelino sloja in ponovno opiše površino izdelka, pri tem se staljen material sprime na predhodno nameščenega. Tako izdelek ‘’raste’’ v Z smeri. Predhodni sloj tako predstavlja podporo naslednjemu sloju. V primeru previsov je potrebno nanašati podporno strukturo ali uporabiti dodatni podporni material. Izdelava običajno poteka v ogrevani komori, kar zmanjša notranje napetosti v izdelku (ki so posledica hitre temperaturne spremembe) in omogoča izdelavo izdelkov velikih dimenzij ob ohranjanju dimenzijske natančnosti

Za dodatne informacije se obrnite na naročnika raziskav podjetje Ortotip.