18.01.2012 | ProjektiAvtor: dr. Stanislav Kores, Aleš Slana

Raziskovalno razvojna programska oprema MAGMASOFT®

Nabavili smo računalniški simulacijski program MAGMASOFT® za raziskave in razvoj livarskih procesov, procesov strjevanja, procesov toplotne obdelave in mehanskih lastnosti. Programska oprema je raziskovalno-razvojno orodje, s katerim je moč napovedovati livarske procese.

Po optimizaciji kemijske sestave in sestave alternativnega vložka bodo zlitine, ki so namenjene za ulitke izpostavljene visokim tlakom, uporabljene za testno litje ulitkov po gravitacijsko nagibnem litju. S spreminjanjem oz. optimiranjem livnih parametrov, kot so temperatura kokile, temperatura taline, hitrost nagibanja nagibnega livnega stroja, hitrost hlajenja in podobno, se lahko same mehanske lastnosti ulitka izrazito izboljšajo.

Pri ulitkih, ki so vgrajeni v sisteme z visokim tlakom, je zelo pomembno, da so eliminirani vsi možni vzroki za nastanek napak v samem ulitku. S simulacijskim programom MAGMASOFT® je možno simulirati proces polnjenja livne votline, proces strjevanja (začetek in konec strjevanja), ohlajanje, napovedovati predvidena mesta krčilne in plinske poroznosti ter nastanek napetostnih stanj in deformacij v ulitku.

Programski paketi, kot so simulacijski program MAGMASOFT®, postajajo ključna orodja v samih raziskavah in razvoju novih materialov za izdelke, saj je z njimi možno dokaj natančno napovedati realno stanje procesa litja in ti dajejo smernice za doseganje ciljnih lastnosti novega materiala in s tem končnega izdelka.