26.01.2012 | ProjektiAvtor: mag. Vojko Leskovar

Razvoj tehnologije prečnega valjanja v vročem

RC SIMIT je skupaj s podjetjem UNIOR izvedel prve preizkuse vročega preoblikovanja s postopkom prečnega valjanja. Postopek je namenjen izdelavi natančnejše predoblike materiala za nadaljnje faze utopnega kovanja avtomobilskih ojnic.

Podjetje UNIOR d.d. iz Zreč, natančneje program ODKOVKI, je eden največjih evropskih proizvajalcev avtomobilskih ojnic. Ojnice so sestavni del avtomobilskega motorja. Trendi na področju avtomobilskih motorjev narekujejo razvoj ekološko prijaznih motorjev z manjšo porabo goriva ob enaki moči. Odgovor je v motorjih z malo prostornino in z boljšim izkoristkom. Za ojnice motorja to pomeni manjšo maso ojnice ob enaki medosni razdalji. Ob vitkejši izvedbi ojnice je zahtevana tudi manjša toleranca mase in manjša toleranca dimenzij ojnic.

Odgovor na te trende je razvoj postopka natančnega vročega kovanja ojnic. RC SIMIT, poslovna enota Zreče v ta namen razvija postopek, ki bo ob pravilnem obvladovanju vhodnih parametrov procesa, ob pravilni izbiri strojev in ob ustreznem obvladovanju procesa zagotovil zahtevane tolerance.

novica_zrece01

V okviru projekta natančnega vročega kovanja smo prišli do zaključkov, da na natančnost procesa pomembno vplivata ponovljiva razporeditev materiala v procesu kovanja in konstanten takt procesa kovanja. V ta namen smo se odločili za razvoj postopka prečnega valjanja za pripravo predoblike. Prečno valjanje ima dve prednosti, je dosti natančnejše od obstoječe tehnologije vzdolžnega valjanja in hkrati omogoča, da na obeh koncih valjanca izdelamo minimalne preseke materiala. To je pomembno za boljši izkoristek materiala in je tudi predpogoj popolne avtomatizacije procesa utopnega kovanja z roboti, predvidene za doseganje boljše konstantnosti takta procesa.

V sklopu projekta smo kupili stroj za izvajanje preizkusov prečnega valjanja. Naši sodelavci so v sodelavi s institutom Frauhofer iz Chemnitza že razvili prvo orodje za prečno valjanje. Opravili smo prve uspešne preizkuse. Prvi preizkusi predstavljajo začetek procesa razvoja postopka prečnega valjanja, da bo le-ta uporaben za serijsko proizvodnjo.

Fotografije: LASCO G.m.b.H in UNIOR d.d.