TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
1611 PE Celje
Vizija TECOS-a je biti dolgoročen strateški razvojni partner proizvodnim podjetjem v Sloveniji in širši regiji ter postati evropsko prepoznaven tehnološki center na področju razvoja novih izdelkov, orodij in tehnologij. Poglavitne storitve so napredne računalniško podprte analize izdelkov in izdelovalnih tehnologij, 3D-digitalizacija in vzvratno inženirstvo, precizne optične meritve, prototipna in maloserijska proizvodnja izdelkov iz plastike (termo- in duroplasti, ), priprava, koordinacija in izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, specialistično usposabljanje in povezovalne aktivnosti.
Splošni kontaktiKontaktna oseba za RC SIMIT
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

T: +386 (0)3 490 09 20
F: +386 (0)3 426 46 11
E: info@tecos.si
Dominik Kobold

RC SIMIT, d.o.o.
Poslovna enota Celje
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

T: +386 (0)3 426 46 14
F: +386 (0)3 426 46 11
E: dominik.kobold@rcsimit.si