Predstavitev

RC SIMIT je ustanovljen z namenom ustvarjanja podpornega okolja za dolgoročen razvoj na področju sodobnih materialov in inovativnih tehnologij, za doseganje raziskovalno-razvojne odličnosti, ki bo vodila v prebojne in inovativne visokotehnološke rešitve (tehnike in tehnologije) in prototipe ter bolj učinkovite in uspešne RR procese ter za nadgrajevanje vednosti in znanja, ki so eden odločilnih faktorjev za konkurenčnost.

Dejavnost podjetja je predvsem usmerjena v:

  • RR novih, sodobnih in ekološko sprejemljivih novih materialov ter tehnik in tehnologij na področjih livarstva, brusnih materialov, hladnega in vročega preoblikovanja, mehanske obdelave kovin, dodajalne izdelave, vzvratnega inženirstva, gradnje strojev, robotike in medicine ter hitrega razvoja izdelkov (prototipi, komunikacijski modeli, funkcionalni prototipi).
  • Storitev izobraževanja in svetovanja na osnovi RR dognanj in dosežkov RC SIMIT o novih materialih, tehnikah in tehnologijah v okviru razvojnega centra